3.1.2022

Siirrymme Wanhalta Yli­op­pi­las­ta­lol­ta Ravintola Pörssiin

Disco­kan­san uusi paikka Ravintola Pörssi Hel­sin­gis­sä!
1641730384882_Kuohuvaa%20orig-me.jpg

DISCO K-50 jär­jes­te­tään tänä vuonna ravintola Pörssissä. Ravintola Pörssi sijaitsee Pörs­si­ta­los­sa Fa­bia­nin­ka­tu 14:ssa Helsingin Kluuvissa. Pörs­si­ta­lo valmistui 1911-1912 kan­sal­lis­ro­mant­ti­sen tyy­li­suun­nan ai­kakau­te­na ja sen suun­nit­te­li ark­ki­teh­ti Lars Sonck. Ennen nykyistä Pörs­si­ta­loa samalla paikalla sijaitsi puutalo, jossa asui mm. Elias Lönnrot.


Juhlavaa historian havinaa

Pörs­si­ta­lon ava­jais­vuon­na ra­vin­to­la­na toimi Grand Res­tau­rant Börs. Siellä jär­jes­tet­tiin kabareita, kon­sert­te­ja sekä juhlia, mm. pre­si­dent­ti Svin­huf­vu­din ko­tiin­pa­luun kunniaksi kan­sa­lais­juh­la vuonna 1917. Pre­si­dent­ti Relander taas järjesti siellä juh­la­tans­siai­sia.


Vuonna 1938 ravintola muuttui Adlon-nimiseksi, jonka teat­te­ri­vä­ki omi. Siellä fil­mat­tiin monia 1930-1950-luvun elokuvia ja jär­jes­tet­tiin teat­te­ri­tans­siai­sia, joita pidettiin 35 kertaa. Pentti Siimes ja Elina Pohjanpää pitivät tans­siai­sis­sa keskiyön os­te­ri­baa­rin, mihin len­nä­tet­tiin osterit päi­vän­tuo­rei­na Pa­rii­sis­ta.


Vuonna 1986 ravintola muutti nimensä Cafe Adloniksi. Cafe Adlon oli nuorille ai­kui­sil­le tar­koi­tet­tu yökerho ja disko. Moni on varmaan käynyt siellä aikoinaan juh­li­mas­sa. Cafe Adlon oli me­no­paik­ka kym­me­ni­sen vuotta. Seuraava vaihe oli, että ravintola muuttui a la carte ruo­ka­ra­vin­to­lak­si. Nykyään Ravintola Pörssi toimii ti­laus­ra­vin­to­la­na ja on kuuluisa mm. her­kul­li­ses­ta jou­lu­buf­fe­tis­taan.


Lähde: Wikipedia1641392494499_P%C3%B6rssikuva%20linnanpiha%20lopullinen-me.jpg

DISCO K-50®

DISCO K-50® on noin kerran kuussa Helsingissä järjestettävä disco yli viisikymppisille. Tule tanssimaan ja pitämään hauskaa! Alaikäraja on 50 vuotta ja paperit tarkistetaan ovella.

© 2022. Kaikki oikeudet pidätetään. DISCO K-50® on rekisteröity tavaramerkki.